Weerbaarheid groepstraining voor kinderen 6-7 jaar

De training bestaat uit Rots en Water werkvormen en die van Methode A, van Bertha Verschueren.

Het is een fysiek ingestelde training ( 75 % actief – 25% in gesprek). De training heeft een speels karakter en er is ruimte in het programma voor een casus die door u of uw kind wordt ingebracht. Elke les wordt er ook tijd besteedt aan ontspanning.

Bel of mail om je aan te melden.

Uw kind krijgt ook thuisopdrachten mee om het geleerde nog meer te verankeren in het dagelijks leven.

STA STERK training

Herkent u één of enkele onderstaande gedragskenmerken bij uw kind:

 • negatief zelfbeeld, onzeker
 • piekeren
 • moeite met oogcontact
 • zwakke, en klein makende lichaamstaal
 • sociale faalangst
 • boos, verdrietig, angstig
 • uw kind heeft een rol ( slachtoffer, pester, buitenstaander, meeloper) of dubbelrol binnen het pestprobleem, b.v. slachtoffer en elders de pester
 • agressief gedrag als reactie op pesten
 • clownesk gedrag of smekend gedrag

Dan heeft uw kind baat bij de STA STERK training. De aanpak past prima in de veilige en brede schoolaanpak. De STA STERK training is in januari 2013 opgenomen in de databank Effectieve Jeugd Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Zie www.nji.nl

Ook kan ik de gedachte bij u voorstellen als u kind slachtoffer is van pesten; ‘waarom moet mijn kind op een training, die anderen zijn de pestkoppen, die moeten op een training worden gezet’.

Dat klopt, alleen doet u wat NU goed is voor uw kind om zich weer veilig en ontspannen over straat en op school te kunnen bewegen.

En is uw kind een pestkop of kijkt uw kind juist weg ,buitenstaander, bij een pestsituatie, ook dan is uw kind welkom binnen mijn training.

Doelen binnen de STA STERK training

Binnen de STA STERK training werken kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen aan het vergroten van hun sociale en emotionele weerbaarheid , en hoe om te gaan met pesten. De negatieve invloed van pesten beperken en voorkomen dat uw kind gepest wordt of dat uw kind pest. (grenzen stellen en inlevingsvermogen vergroten)

De aandachtsgebieden liggen in de STA STERK training op gebied van:

 • Sterke lichaamstaal ontwikkelen, een boodschap overbrengen doe je met 55% gezichtsuitdrukking, gebaren en bewegingen van je lichaam. Door deze taal kun je al laten zien waar je last van hebt!
 • Opkomen voor zich zelf op grensoverschrijdend gedrag. Uw kind leert assertief te reageren en houdt rekening met zijn eigen grenzen EN die van een ander. ( bescherming van zichzelf en de positie in de groep)
 • Leren omgaan met nare gedachten en vermoeide emoties. Inzicht hierin verschaffen en zelf weer baas worden over gedachten en emoties.
 • Sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Denk o.a. aan vrienden maken en behouden,omgaan met conflicten, zeggen waar je last van hebt.
 • Verwerking van sociale informatie. Leren inschatten van sociale situaties ( was dit nu een geintje (plagen) en hoe reageer ik hier dan op)

Welke werkvormen komen o.a. aan bod:

 • spelvormen, aangepast naar de leeftijd
 • rollenspellen , zelf inbreng van praktijksituaties
 • fysieke oefeningen, gericht op de sterke lichaamstaal
 • ademhaling,concentratie- en ontspanningsoefeningen
 • thuisopdrachten
 • ouderavonden , materie thuis herkenbaar maken

p.s. De werkvormen worden als middel ingezet om de leerwens van uw kind te bereiken. Hierin is de eigen inbreng belangrijk van uw kind. Tijdens de evaluatie, na elke training, krijgt uw kind de kans om de eigen gedachten, gevoelens en mening te gaan herkennen EN benoemen. Het programma/ werkvormen kunnen dan ook worden aangepast ahv de evaluatie.

De training wordt individueel of in groepsverband (max.6 deeln.) gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de deelnemers.

In groepsverband wordt de training 10 x 1.5 uur aangeboden.

Individuele training wordt op maat samen gesteld.

Aanmelden

Weerbaarheidtraining

In de opvoeding leren we kinderen en jongeren om zelfstandig keuzes te maken ( Rots element). We leren kinderen ook om samen te spelen en samen te leven ( Water element).

Afhankelijk van een gebeurtenis worden er keuzes gemaakt in het brein ,gedachten, van het kind en die komen tot uiting in de gevoelens en het gedrag van uw kind

In de training wordt gebruik gemaakt van de unieke mix van de volgende interventies; Rots en Water, Methode A EN Methode B van Bertha Verschueren (klik hier om een korte uitleg te downloaden) en 22 werk ervaring  als sportinstructeur binnen Veiligheid en Justitie. Vandaar dat er 4 afbeeldingen zijn toegevoegd.

Ook de ouders nemen een gedeelte actief deel aan de training. Het doel is om de ouders/ verzorgers praktische handvatten mee te geven.

In MIJN training leert je kind hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Sociale vaardigheden worden verder ontwikkelt om in spannende situaties assertief weerbaar gedrag in te kunnen zetten.

Ook leert de deelnemer zich fysiek te verdedigen in spannende situaties.

Kinderen leren het positieve gevolg van durven samen te werken, samen te leven en samen te spelen, zonder dat het ten koste gaat van jezelf!

 

Vanaf september 2016

 

Naast deze groepstraining, met leeftijdgenootjes, is het ook mogelijk binnen daadkrachtNU

om de training individueel om met het gezin te volgen.

Deze trainingen worden graag met u op maat gemaakt.

Aanmelden

 

Meer informatie over deze training? Download dan deze brieven met alle benodigde informatie: klik hier voor 2016. klik hier voor 2017.

Methode D, Positief opvoeden

Bertha Verschueren is weerbaarheid coach voor zowel kinderen als ouderen.

Bertha heeft Methode D ontwikkelt.

Deze training is bestemd voor de ouders. In deze training leren ouders naar zichzelf te kijken en naar de taak als opvoeder.

De 3 R's waarover vroeger gesproken werd tijdens de opvoeding - Rust Reinheid Regelmaat- zijn vervangen door 4 R's Rust, Regelmaat, Respect en Richting.

Deze laatste, Richting, is een gevolg van de andere 3. In deze hectische tijd, waarin ouders allebei moeten werken en waarin social media een steeds grotere rol spelen, is het kiezen welke kant je op wil met je gezin een heel belangrijke keuze. Door de drukte van iedere dag komen veel ouders helemaal niet toe aan het maken van die keuze, waardoor ze het gevoel hebben geen controle meer te hebben op het gezin.

Ouders doen in deze cursus veelal dezelfde oefeningen die de kinderen leren. Veel oefeningen worden in tweetallen uitgevoerd, sommige als gehele groep of juist individueel. ( b.v. ontspanningsoefeningen).

Buiten de fysieke oefeningen worden er diverse opvoedthema’s behandeld. Naast ruimte om ervaringen met opvoeden met elkaar te delen, werken we met praktische oefeningen aan deze thema’s.

In het doe- boek kunnen aantekeningen worden gemaakt, notitie van persoonlijke ervaringen naar aanleiding van het huiswerk. Speel de spelletjes voor een weerbare toekomst van uw kinderen en u zelf !

Er komen 3 opvoedthema’s aan bod:

 1. Omgaan met boosheid
 2. Straffen en belonen.
 3. Scheidsrechteren in een gezin

Er is verder aandacht aan gesprekstechnieken en de kracht van positieve gedachten;

 1. Positief leren denken
 2. Vragen stellen.
 3. Omgaan met grensoverschrijding

Vanaf september 2016

Aanmelden

FAALANGST TRAINING

Faalangst en Motivatie training methode “ De Lefgasten faalangstmethode “

Wat is faalangst

Faalangst is presteren onder je nivo, omat de druk om goed te presteren je denkvermogen blokkeert. Er zijn verschillende vormen van faalangst.

In deze faalangsttraining zoeken we eerst naar specifieke oorzaken van de faalangst en daarna werken we aan deze oorzaken volgens de methode LEFGASTEN. Het is altijd toegespitst op de deelnemer en op zijn of haar situatie. Faalangst komt o.a tot uiting bij het maken van toetsen en examens (kan ook je rijexamen zijn), bij presentaties of optredens of bij perfectionisme. Het komt ook voor bij sportwedstrijden of bij plankenkoorts.

Er is altijd sprake van een blokkade d.w.z. je kunt eigenlijk beter en wilt minder stress ervaren maar weet niet hoe.

In de training maak je de gedachten die je blokkeren zichtbaar en vervangt ze stap voor stap door nieuwe gedachten. De methode LEFGASTEN helpt je op deze manier je stress te verminderen en je slaagkans te vergroten.

Wat zijn de verwachtingen van anderen mensen ; verwachtingen voelen als moeten en deze druk werkt averechts. In de training ga je het verschil ervaren tussen moeten en willen. Je lichaam bevestig of je in het willen zit.

Binnen mijn faalangst training hanteer ik dan ook fysieke werkvormen. Er wordt gewerkt aan je lichaamstaal, stemvolume ( denk aan een presentatie of spreekbeurt) en het herkenbaar maken van de overdosis adrenaline.

Afhankelijk van de leeftijd en afstand vindt de begeleiding thuis plaats, op school of een andere locatie.

Rots en Water training voor Volwassenen

Download hier de flyer: klik hier.

Weerbaarheid cursus voor kinderen 8-10 jaar

Download hier de flyer: klik hier.