Stichting omgaan met Pesten

In 2015 heb ik de opleiding genoten, trainer omgaan met pesten. Deze HBO-Plus opleiding heb ik gevolgd bij de Stichting omgaan met pesten. Nu, januari 2016,neem ik deel aan een vervolgopleiding, anti-pestprojecten, binnen de Stichting. Ook ben ik lid van de Stichting omgaan met pesten. De Stichting is een professionele organisatie die zich richt op het voorkomen ( preventief) en bestrijden (curatief ) van pesten. Dieta Uyterlinde , helaas overleden, stond aan de basis van de Sta Sterk methode. De Stichting helpt individuen en organisaties om pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem. De stichting levert al haar diensten op maat; het programma wordt in overleg met de opdrachtgever samengesteld Dieta heeft veel voor Omgaan met Pesten betekend. Zij ontwikkelde vanaf 1990 de Sta Sterk training, die toen nog de Omgaan met Pesten training heette. De door haar ontwikkelde Sta Sterk methodiek bleek goed aan te slaan. De trainingen die zij jarenlang in de regio Zuid-Holland Zuid gaf, hebben volwassenen en met name honderden kinderen geholpen bij het verminderen en/of stoppen van pesterijen. Om deze methode verder te verspreiden heeft Dieta deze overgedragen op een aantal trainers, docenten en anderen. Met de groei van het aantal trainers ontstond ook de behoefte aan een verdergaande organisatie. Zij stond dan ook aan de wieg van de Stichting Omgaan met Pesten, die op 17 september 2004 in Barendrecht is opgericht. . Twee programma’s van de Stichting Omgaan met Pesten worden verder onderzocht op effectiviteit in de praktijk, dit zijn Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar. Binnen mijn training richt ik me op alle betrokkenen; slachtoffers, helpers, pesters, meelopers, buitenstaanders en omstanders.

Sta Sterk training op school

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma, het staat op de lijst Dekker van veelbelovende anti-pestprogramma’s. Het wordt zelfstandig of naast schoolbrede programma’s ter stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling aangeboden. Het kan zowel preventief als curatief worden ingezet tegen pesten op school. Een belangrijk doel van de training is dat je de kinderen laat ontdekken hoe ze voor zichzelf EN anderen kunnen opkomen. Op basis van een vragenlijst, die wordt afgenomen in de groep, worden in samenspraak met de leerkracht een subgroep van maximaal 10 leerlingen voor het programma uitgekozen. In deze groep zitten zowel slachtoffers van pesten als buitenstaanders. Er wordt gekozen voor deze subgroep om de leerlingen de kennis en vaardigheden te leren waarmee zij een andere rol in de gehele groep kunnen vervullen. Uit onderzoek blijkt dat buitenstaanders meestal wel willen ingrijpen bij pesten, maar het vaak niet doen, omdat zij niet weten hoe. Voor ouders zijn er 2 ouderbijeenkomsten waarbij het wenselijk is dat ook de leerkracht aanwezig is. Voor mij als anti – pesttrainer is het waardevol dat ouders ook worden betrokken in de training. Door deze training ondergaat het groepsproces een metamorfose. Belangrijk dat ouders ook en bijdrage kunnen leveren aan dit proces!

Meer informatie vind u op de site van Stichting Omgaan met Pesten